तामस

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तामस शब्दप्रकार : तत्सम