तापस

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तापस शब्दप्रकार : तत्सम