ताप

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

ताप शब्दप्रकार : तत्सम