तानि

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तानि शब्दप्रकार : तत्सम