तातः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तातः शब्दप्रकार : तत्सम