ताण्डुल

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

ताण्डुल शब्दप्रकार : तत्सम