ताड

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

ताड शब्दप्रकार : तत्सम