सामग्रीमा जानुहोस्

तस्वीर

Wiktionaryबाट

तस्वीर नक्सा अथवा फोटो जसलाई केमेराको मदतले बनाइन्छ| यसलाई चित्रकारहरुले हातले पनि बनाउंछन्| तस्वीरका पर्यायवाची शब्दहरु : फोटो, चित्र, नक्सा हुन्|