तस्यां

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तस्यां शब्दप्रकार : तत्सम