तस्यसु॥न्दरं

Wiktionaryबाट
यसमा जानुहोस्: अन्वेषण, खोज्नुहोस्

तस्यसु॥न्दरं शब्दप्रकार : तत्सम