तस्यसु॥न्दरं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तस्यसु॥न्दरं शब्दप्रकार : तत्सम