तस्मात्

Wiktionaryबाट
यसमा जानुहोस्: अन्वेषण, खोज्नुहोस्

तस्मात् शब्दप्रकार : तत्सम