तव

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तव शब्दप्रकार : तत्सम