तर्जनी

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तर्जनी शब्दप्रकार : तत्सम