तरुतलवासं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तरुतलवासं शब्दप्रकार : तत्सम