तरु

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तरु शब्दप्रकार : तत्सम