तरन्ति

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तरन्ति शब्दप्रकार : तत्सम