तरन्

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तरन् शब्दप्रकार : तत्सम