तरति

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तरति शब्दप्रकार : तत्सम