तरणे

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तरणे शब्दप्रकार : तत्सम