तरङ्गः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तरङ्गः शब्दप्रकार : तत्सम