तम्

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तम् शब्दप्रकार : तत्सम