तमसि

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तमसि शब्दप्रकार : तत्सम