तमसः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तमसः शब्दप्रकार : तत्सम