तमनेन

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तमनेन शब्दप्रकार : तत्सम