तपोयज्ञाः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तपोयज्ञाः शब्दप्रकार : तत्सम