तपाईं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

नेपाली[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

सर्वनाम[सम्पादन]

सम्बन्धवाची सर्वनाम

अर्थ[सम्पादन]

"तिमी"को स्थानमा प्रयोग हुने आदर सूचक शव्द

उदाहरण[सम्पादन]

आफु भन्दा ठूलालाई तिमी होइन तपाईं भन्नुपर्छ ।

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अङ्ग्रेजी: The respectful word for तिमी