तपसि

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तपसि शब्दप्रकार : तत्सम