तपन्तं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तपन्तं शब्दप्रकार : तत्सम