तपति

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तपति शब्दप्रकार : तत्सम