तप

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तप शब्दप्रकार : तत्सम