तन्वि

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तन्वि शब्दप्रकार : तत्सम