तन्मुख्यं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तन्मुख्यं शब्दप्रकार : तत्सम