तन्नो

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तन्नो शब्दप्रकार : तत्सम