तन्निष्ठाः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तन्निष्ठाः शब्दप्रकार : तत्सम