तन्त्र

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तन्त्र शब्दप्रकार : तत्सम