तनूज

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तनूज शब्दप्रकार : तत्सम