तनु

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तनु शब्दप्रकार : तत्सम