तनय

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तनय शब्दप्रकार : तत्सम