तद्विद्धि

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तद्विद्धि शब्दप्रकार : तत्सम