तदात्मानः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तदात्मानः शब्दप्रकार : तत्सम