तदपि

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तदपि शब्दप्रकार : तत्सम