तदनन्तरं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तदनन्तरं शब्दप्रकार : तत्सम