तथैव

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तथैव शब्दप्रकार : तत्सम