तत्सिद्धिः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तत्सिद्धिः शब्दप्रकार : तत्सम