तत्विदः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तत्विदः शब्दप्रकार : तत्सम