तत्परः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तत्परः शब्दप्रकार : तत्सम