तत्परं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तत्परं शब्दप्रकार : तत्सम