तत्त्वेन

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तत्त्वेन शब्दप्रकार : तत्सम