ततो

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

ततो शब्दप्रकार : तत्सम