तण्डव

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तण्डव शब्दप्रकार : तत्सम